Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


KOMUNIKAT

o przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach  z...

MIKROPOŻYCZKA - ZMIANY

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (poprzednio przed 1 marca 2020 r.). w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę...

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (UWAGA ZMIANY)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  (ART.15 zzd ustawy COVID-19)   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających średniorocznie...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (ART.15 zzb ustawy COVID-19)   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż: od dnia 5 maja 2020r.   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku  spadku...

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (ART.15 zzc ustawy COVID-19)   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 5 maja 2020 r.   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (ART. 15 zze ustawy COVID 19)   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 5 maja 2020 r.   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji...

Informacja dotycząca osób odbywających Staż

Na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DRP-II.40411.18.2020.AR przedstawiam  informację  dotyczącą osób odbywających staż.   W odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona, np. w placówkach oświatowych...

Elektroniczna rejestracja

W związku  z  zagrożeniem epidemicznym  prosimy o korzystanie z usług elektronicznych  dot. rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Informujemy, iż osoba która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego  w banku to ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z...

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osobie prowadzącej działalność pozarolniczą...

„Innowacyjny biznes”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Realizatorem projektu jest firma "Flight Level", a Partnerami fundacja Łódź Art Center i firma "EMBO".   Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacje (jednorazowe środki na uruchomienie...

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę