Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


UWAGA

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników wszystkie osoby przychodzące do Urzędu w celu załatwienia sprawy zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekowania rąk płynem dostępnym przy wejściu do Urzędu. ...

KOMUNIKAT

o przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach  z...

Nabór wniosków na KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach uprzejmie informuje, że w terminie od 21.09.2020 do 22.09.2020 r. w godzinach od 9:00  do 15:00 będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Wnioski należy składać w...

Bezpłatne szkolenie online excel - poziom podstawowy

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" zaprasza  osoby pozostające bez zatrudnienia jak i podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej ani gospodarczej z powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, zgierskiego, m. Skierniewice. DO...

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.   Powyższe środki przeznaczone są dla osób, które: Nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy chcą stworzyć stanowisko pracy dla osób bezrobotnych. PUP posiada środki na stworzenie 6 stanowisk pracy, w tym na trzy stanowiska dla osób...

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Nabór wniosków art. 15zzda Powiatowy Urzędu Pracy w Poddębicach ogłasza z dniem 30.06.2020r. nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej

Nabór wniosków art. 15 zze2 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach ogłasza z dniem 30.06.2020r. nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej działającej na podstawie przepisów o...

MIKROPOŻYCZKA - ZMIANY W UMORZENIU

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż pożyczkobiorcy   NIE BĘDĄ MUSIELI SKŁADAĆ WNIOSKÓW O UMORZENIE  POŻYCZKI (pożyczka w kwocie 5 tyś- art. 15 zzd ustawy Covid -19)   Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie...

MIKROPOŻYCZKA

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (poprzednio przed 1 marca 2020 r.). w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę...

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (UWAGA ZMIANY)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  (ART.15 zzd ustawy COVID-19)   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 2 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających średniorocznie...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (ART.15 zzb ustawy COVID-19)   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż: od dnia 5 maja 2020r.   ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku  spadku...

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę