Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


Naborów wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26-02-2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje,że z dniem 28.02.2021 r .  ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i  małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo...

Dodatkowe instrukcje dotyczące Wniosku o udzielenie dotacji dla mikro i małego przedsiębiorcy

Załączniki Rozp_rozdz.3_zal_nr_1_form_informacji_przedst_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_COVID-19 (xlsx, 30 KB) Formularz o pomocy - instrukcja.pdf (pdf, 736 KB) Instrukcja -...

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2021 - 2025

W związku z kończącą się kadencją  Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Poddębickim na mocy art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed. Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.) Starosta Poddębicki ogłasza nabór na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, która będzie...

POMOC PUBLICZNA - COVID -19

OTRZYMANĄ POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH   COVID-19 MOŻNA SPRAWDZIĆ POD LINKIEM: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

UWAGA

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników wszystkie osoby przychodzące do Urzędu w celu załatwienia sprawy zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekowania rąk płynem dostępnym przy wejściu do Urzędu. ...

KOMUNIKAT

o przywróceniu bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach  z...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób po 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (VI)" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (V)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój    ...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej po 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (VI)" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   NABÓR WNIOSKÓW 1-5 marca 2021 r.   Załączniki Wniosek.doc (doc, 305 KB) ...

Naborów wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.03.2021r . ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i  małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2...

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach uprzejmie informuje, że w terminie od 10.02.2021 do 16.02.2021 r. w godzinach od 9:00  do 15:00 będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Przyznawanie środków z KFS...

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (ART.15 zzc ustawy COVID-19)

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, zwanego dalej przedsiębiorcą w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19...

Bezpłatne webinarium pn.: „Szansa na własny biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”

Webinarium odbędzie się 26 listopada 2020 r. w godz. 11:00 – 11:40 . Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu. Więcej informacji na stronie internetowej: ...

Bezpłatne szkolenie online excel - poziom podstawowy

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My" zaprasza  osoby pozostające bez zatrudnienia jak i podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej ani gospodarczej z powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, zgierskiego, m. Skierniewice. DO...

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Nabór wniosków art. 15zzda Powiatowy Urzędu Pracy w Poddębicach ogłasza z dniem 30.06.2020r. nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2...

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę