Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


Nagłówek

Aktualności

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014–2020  Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie Działanie  VIII.1 Wsparcie aktywności...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (IV) "  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy       Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2019 rok.

Szanowni Państwo     W związku z przygotowywaniem planu szkoleń na 2019 rok, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach zaprasza partnerów rynku pracy, w szczególności: osoby uprawnione, zainteresowane podjęciem zatrudnienia, pracodawców, organizacje pracodawców i organizacje...

Barometr zawodów 2019

Barometr zawodów 2019 - Województwo łódzkie Barometr zawodów 2019 -powiat poddebicki

Priorytety wydatkowania KFS w 2019 r.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY   Priorytety wydatkowania KFS w 2019 r. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa...

Nabór wniosków o Bony rozwojowe

Z dniem 15 listopada 2018 roku, Fundaca Rozwoju Gminy Zelów w partnerstwie z Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o., uruchomiła nabór wniosków o Bony rozwojowe dla sektora MSP oraz ich pracowników z terenu województwa łódzkiego. więcej informacji na stronie: https://frgz.pl/bony-szkoleniowe-lorkk ...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudnienia cudzioziemców, skierowane do pracowników

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów. Linki: https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Obowiązek informacyjny RODO - pracodawcy i inne osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej...

BON - apetyt na rozwój

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i Agencją Rozwoju Regionu  Kutnowskiego rozpoczyna realizację projektu „BON – apetyt na rozwój" dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracodawców i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 33 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę