Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków  na podjęcie działalności  gospodarczej. Powyższe środki przeznaczone są dla osób, które posiadają ustalony II profil pomocy lub profil I w uzasadnionych przypadkach i Nie otrzymały bezzwrotnych środków...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski należy  składać do 28 września 2018 r. Wnioski do pobrania ze strony internetowej urzędu w zakładce dokumenty do pobrania ⇒ refundacja kosztów wyposażenia lub...

RPO - nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020  Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy chcą...

Dla niepełnosprawnych - dotacje z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie  z PFRON osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać  osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach jako  osoby poszukujące pracy i nie pozostające w...

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy W Poddębicach uprzejmie informuje, że w terminie od 19.09.2018 r. do 20.09.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków rezerwy krajowego funduszu szkoleniowego.  Wnioski należy składać w...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudnienia cudzioziemców, skierowane do pracowników

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów. Linki: https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Obowiązek informacyjny RODO - pracodawcy i inne osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej...

KOMUNIKAT - wolne środki finansowe na organizację staży dla osób po 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, iż dysponuje jeszcze wolnymi środkami finansowymi na organizację staży w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

BON - apetyt na rozwój

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i Agencją Rozwoju Regionu  Kutnowskiego rozpoczyna realizację projektu „BON – apetyt na rozwój" dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracodawców i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę