Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


Nagłówek

Aktualności

Bezrobotni do 30 roku życia - PO WER

OGŁOSZENIE - nabór wniosków o przyznanie  środków na podjęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu...

Bezrobotni po 30 roku życia - RPO

OGŁOSZENIE - nabór wniosków o przyznanie  środków na podjęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

KOMUNIKAT - Program Rodzina 500 +

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o nowym okresie składania wniosków o świadczenia w Programie „Rodzina 500+" . Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 sierpnia. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin,...

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

W terminie 27 - 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi organizują II edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w listopadzie...

Przedsiębiorczość Twoją Szansą - Ogloszenie

Fundacja AKME  realizuje projekt „Przedsiębiorczość Twoją Szansą" . Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i należą do jednej z następujących grup: mająca powyżej 50 lat, będąca osobą długotrwale bezrobotną, będąca...

Ogłoszenie „AKTYWIZACJA – TWOJA SZANSA”

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk zaprasza do udziału w projekcie     Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, po 29 roku życia, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej...

Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (III)

Projekt „ Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (III) "dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII. „ Zatrudnienie "Działanie VIII.1 „ Wsparcie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (III)

Projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (III) "dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Poddziałanie 1.1.2 „ Wsparcie udzielane z...

OGLOSZENIE - Projekt “Biznes jest kobietą!

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Firma GAMMA D. Diuk i M. Wasilewski Sp. J. jako realizator projektu Biznes jest kobietą! Zaprasza do wzięcia udziału w II edycji projektu. Skorzystaj z szansy otrzymania 22 000,00zł na otworzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przez okres 12...

Przedsiębiorczość Twoją szansą

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą" nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę