Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy chcą...

OGŁOSZENIE - nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie...

OGŁOSZENIE - nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy chcą...

Rekrutacja do służby w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje iż procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności...

Targi pracy i doradztwa zawodowego „Ścieżki do zatrudnienia”

Starosta Sieradzki, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu i  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zapraszają na Targi pracy i doradztwa zawodowego „Ścieżki do zatrudnienia" 28 lutego 2018 r.  w godzinach 11.00 – 14.00  w budynku Starostwa Powiatowego w...

Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (IV)

Projekt  „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (IV)" dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014 – 2020  Oś priorytetowa VIII. „Zatrudnienie" Działanie ...

Nabór wniosków na KFS

POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 08.02.2018 r. do 09.02.2018 r. BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2018 rok.

Poddębice, dnia  10.01.2018 r.     W związku z przygotowywaniem planu szkoleń na 2018 rok, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach zaprasza partnerów rynku pracy, w szczególności: osoby uprawnione, zainteresowane podjęciem zatrudnienia, pracodawców, organizacje...

UWAGA - NOWE PRZEPISY DOT. ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

Nowe druki  dla pracodawców zamierzających zatrudniać cudzoziemców w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców  ⇒  dokumenty do pobrania oraz Informacje  ogólne o nowych formach zatrudniania cudzoziemców w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców  ⇒  zatrudnienie cudzoziemców ...

Cudzoziemcy - informacja o rachunku bankowym

INFORMACJA DOTYCZĄCA  OPŁAT  W ZWIĄZKU Z  ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW OD  1 STYCZNIA 2018 R.   Pracodawcy zamierzający składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach  wnioski dotyczące  zatrudnienia cudzoziemców w sprawie: ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ / PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę