Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na KFS

POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 08.02.2018 r. do 09.02.2018 r. BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2018 rok.

Poddębice, dnia  10.01.2018 r.     W związku z przygotowywaniem planu szkoleń na 2018 rok, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach zaprasza partnerów rynku pracy, w szczególności: osoby uprawnione, zainteresowane podjęciem zatrudnienia, pracodawców, organizacje...

UWAGA - NOWE PRZEPISY DOT. ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

Nowe druki  dla pracodawców zamierzających zatrudniać cudzoziemców w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców  ⇒  dokumenty do pobrania oraz Informacje  ogólne o nowych formach zatrudniania cudzoziemców w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców  ⇒  zatrudnienie cudzoziemców ...

Cudzoziemcy - informacja o rachunku bankowym

INFORMACJA DOTYCZĄCA  OPŁAT  W ZWIĄZKU Z  ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW OD  1 STYCZNIA 2018 R.   Pracodawcy zamierzający składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poddębicach  wnioski dotyczące  zatrudnienia cudzoziemców w sprawie: ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ / PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA ...

Zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje, że w związku ze zmianami przepisów dot. Cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. ustawą z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz 1543)  W załączeniu udostępniamy...

Informacja o wydłużeniu okresu realizacji projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach informuje o zwiększeniu o kwotę 691 872,00 zł wartości projektu PO WER  i wydłużeniu okresu realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 r. Zapraszamy do udziału w projekcie kobiety i mężczyzn poniżej 30 roku życia więzej informacji w zakładce: Rynek pracy ⇒ Programy...

Zaproszenie na Seminarium wdrażające adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl - asystowana aktywizacja”

„AsA_pl – asystowana aktywizacja" została opracowana w ramach projektu POWER 4.3, w projekcie pt.: „Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji". Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma heapmail Internet...

KOMUNIKAT - Program Rodzina 500 +

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o nowym okresie składania wniosków o świadczenia w Programie „Rodzina 500+" . Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 sierpnia. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin,...

Przedsiębiorczość Twoją Szansą - Ogloszenie

Fundacja AKME  realizuje projekt „Przedsiębiorczość Twoją Szansą" . Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i należą do jednej z następujących grup: mająca powyżej 50 lat, będąca osobą długotrwale bezrobotną, będąca...

Ogłoszenie „AKTYWIZACJA – TWOJA SZANSA”

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk zaprasza do udziału w projekcie     Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego, po 29 roku życia, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej...

Wyświetlanie 1 - 10 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę