Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach uprzejmie informuje, że w terminie od 03.07.2019 do 04.07.2019 r. w godzinach od 8:30 do 15:30 będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Wnioski należy składać w siedzibie...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  (finansowane ze środków PFRON ).   Termin składania wniosków -  do dnia 2 lipca 2019 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu   ...

Projekt "CZAS NA ZMIANY"

Fundacja Inkubator rozpoczyna rekrutację do projektu pt.: „ CZAS NA ZMIANY " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...

Lodołamacze 2019 - Wystartowała XIV edycja Konkursu dla pracodawców

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 14 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.   Od  23 maja do 15 sierpnia  można zgłaszać się do konkursu "...

Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Fundacją Inicjatyw Regionalnych w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w projekcie aktywizującym zawodowo osoby w wieku powyżej 50 lat. Program „ Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego "...

RPO - nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poddębickim (V)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na...

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków  na podjęcie działalności  gospodarczej. Powyższe środki przeznaczone są dla osób, które zamieszkują tereny wiejskie i posiadają ustalony II profil pomocy lub profil I w uzasadnionych przypadkach i Nie...

Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy chcą stworzyć stanowisko pracy dla osób zamieszkujących tereny wiejskie     Wnioski należy  składać od 5 czerwca do 11...

Projekt Early Warning Europe

Projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Fundację Firmy Rodzinne jego celem jest udzielenie pomocy firmom oraz przedsiębiorstwom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Szczegułowe informacje znajdują się na stronach: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/early-warning ...

Aktywny samorząd w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach  informuje, iż Powiat Poddębicki będzie przystępować w 2019 roku do realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd " ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  więcej informacji pod linkiem: ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę